Абонирай се за нашия бюлетин
icon-1
icon-2
icon-3
icon-4

 

 

За нас

Ние сме Медиа адвайзърс, бизнес партньорът, който се фокусира върху повишаване на общественото благосъстояние чрез синергията между научната общност и потенциала на бизнес лидерите.  Нашата визия включва създаване на партньорства между науката и бизнеса за успешни бизнес модели, включително комерсиализация на научните достижения в областта на кръговата икономика,  здравеопазването, цифровите технологии, мобилността, устойчивото земеделие и природни ресурси.

 

 

Какво предлагаме?

 
service 1

Идентификация

Установяване на технологичните изисквания към продукта и възможни партньори.

service 2

Проектен екип

Услугата предвижда изграждане на подходяща структура на консорциума и подбирането на необходимите ...

service 3

Предварителна оценка

Услугата оценява дали концепцията и профила на вашия проект отговарят на изискванията на целевата покана за представяне на ...

 

 

service 4

Предварително валидиране

Услугата представлява цялостен преглед на почти окончателната версия на проектно предложение, обобщен в подробен доклад за представянето ...

service 4

Цялостно съдействие

Това е най-изчерпателната услуга, която се консултира с екипа на проекта чрез всяка една стъпка от процеса на подготовка на ...

service 4

IP Scan

Услугите за предварителна диагностика на ИС са ключови за изграждането на стратегия за ИС на МСП. Ние проучваме бизнес модела на ...

 

Акценти
Какво да очакваме за новата 2021

Какво е Horizon Europe

„Хоризонт Европа“ е новата рамкова програма на Европейския съюз в областта на научните изследвания и иновациите за периода 2021—2027 г. и е продължението на предходната програма „Хоризонт 2020“ на ЕС.  Познаването на структурата на Хоризонт Европа, дава възможност да изберете най-подходящата област за вашия научен проект, който да съвпада с условията за кандидатстване и очакваното въздействие.

Horizon Europe

The next eu research & inovation
programme (2021-2027)

horizon

Нашите партньори

ФИРМЕН/КОРПОРАТИВЕН УЕБ САЙТА НА ФИРМА "МЕДИА АДВАЙЗЪРС ЕООД"   ПРОИЗВОДИТЕЛ: ЗАШЕВ ДИЗАЙН ЕООД   ЛИЦЕНЗ НА ПРОДУКТА: №21008 / 18.08.2021г.

flags

BG16RFOP002-2.083 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ“ към проект №BG16RFOP002-2.015-0002 „ВАУЧЕРНА СХЕМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ УСЛУГИ) НА МИКРО, МАЛКО И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ (МСП)“

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: Повишаване капацитета на микро, малките и средните предприятия (МСП) за конкурентен и устойчив на динамично развиващите се пазари бизнес чрез предоставяне на услуги, свързани с използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ)

Получател на ваучер: „МЕДИА АДВАЙЗЪРС ЕООД“

Ваучер Тип 1, "Ваучери за web-базирани ИКТ услуги - платформи, web-базирани сайтове и/или мобилни приложения";

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ВАУЧЕРА: 6 000,00 лв. от които 5 100,00 лева европейско финансиране и 900,00 лева национално финансиране. (процентно съотношение 85% европейско финансиране и 15% национално финансиране, според стойността, посочена на ваучера)

НАЧАЛО: 01.12.2020 г.

КРАЙ: 01.09.2021 г.

Всички права запазени © 2021 Media Advisors